Żaba wodna (Rana esculenta)

Żaba wodna jest mieszańcem żaby śmieszki i żaby jeziorkowej i może krzyżować się z przedstawicielami obu tych gatunków. Obecnie klasyfikuje się żabę wodną, jako klepton. Terminem tym określa się mieszańce wytwarzające gamety zawierające materiał genetyczny pochodzący tylko od jednego gatunku rodzicielskiego (w tym przypadku zwykle żaby śmieszki). Żaba wodna jest podobna do pozostałych krajowych żab zielonych.

Okres godowy rozpoczyna w połowie maja, składanie jaj może trwać do końca czerwca. Samica składa skrzek, w którym może znajdować się nawet 10000 jaj. Głos godowy samców żaby wodnej jest podobny do głosu żaby jeziorkowej.

W sen zimowy zapadają w październiku, gdy nastąpią pierwsze przymrozki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *